Johanna Westerdijk en Wageningen University & Research

Botanicus en schimmeldeskundige Johanna Westerdijk werd in 1917 buitengewoon hoogleraar in de plantenziektekunde aan de universiteit te Utrecht en was daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland.

In het boek Vrouwen, Wageningen en de Wereld van Margreet van den Burg en Marian Bos-Boers, wordt een duidelijke link gemaakt tussen Johanna Westerdijk en de vrouwelijke wetenschappers aan (de voorgangers van) Wageningen University & Research, die vaak door haar gecoacht, gestimuleerd en begeleid werden.

1937, Practicum Fytopathologisch Laboratorium

Plantkunde vrouwenvakgebied?
Het percentage vrouwen was hoger bij studies die de praktische toepasbaarheid van het geleerde vooropstelden of van oudsher vrouwelijke bezigheden betroffen, zoals geneeskunde, farmacie, recht en talen. Ook de plantkunde en de daarmee in verband staande landbouwwetenschappen behoorden tot een van oudsher erkend vrouwendomein. Tegenover het relatief hoge aantal vrouwelijke studenten en stafleden stond een relatief lage status van het vakgebied op de wetenschappelijke ladder. Deze samenhang kan een verklaring zijn waarom zogenaamde vrouwenvakgebieden moeilijk erkenning vonden, minder carrièreperspectieven boden, veelal goede faciliteiten ontbeerden en waarmee vrouwen in de eerste helft van de 20ste eeuw in feite nog in hun ontwikkeling belemmerd werden (Maresi Nerad, 1987).

Westerdijk, organisator én coach en mentor

Uitwisseling én concurrentie
Een deel van de Wageningse assistenten had banden met het vrouwengezelschap rond prof.dr. Johanna Westerdijk (1883-1961), die leidinggaf aan het Fytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten te Baarn. In Vrouwen, Wageningen en de Wereld wordt verder uiteengezet welke band er tussen het laboratorium en Wageningen bestond.

Het laboratorium stond sinds het vertrek in 1906 van dr. Jan Ritzema Bos, de voorganger van Johanna Westerdijk, helemaal los van de Landbouwhogeschool. Wel was er uitwisseling én concurrentie met de Wageningse Plantenziektenkundige Dienst en verwante vakgebieden op de Landbouwhogeschool.

Zie https://research.wur.nl/en/publications/vrouwen-wageningen-en-de-wereld-wetenschap-studie-en-loopbaan-191 


1931, Bezoek aan een suikerbietenproefveld

WUR-leerstoelen
Tot op de dag van vandaag wordt in navolging van Johanna Westerdijk binnen WUR internationaal vooraanstaand onderzoek aan plantenziekten en duurzame gewasbescherming uitgevoerd binnen de WUR-leerstoelen Fytopathologie, Plantenfysiologie en Molecular Plant Pathology.