Westerdijk Institute

Johanna Westerdijk: de eerste directeur
In 1907 werd Johanna Westerdijk benoemd tot directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures. De collectie bestond toen uit een kleine 80 levende schimmels. Onder haar inspirerende leiding groeide de collectie tot 10.000 schimmels.

Trots op de nalatenschap van Johanna Westerdijk
In 2017, 100 jaar na Westerdijks benoeming tot bijzonder hoogleraar, heeft het Centraalbureau voor Schimmelcultures zijn naam veranderd in Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. Beeldhouwer Judith Pfaeltzer maakte ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum een prachtige bronzen buste van Johanna Westerdijk. Het instituut volgt nog steeds in haar voetsporen en verzamelt wereldwijd nieuwe schimmels.

Het Westerdijk Instituut anno nu
Het huidige Westerdijk Instituut is één van de onderzoeksinstituten van de KNAW. Als expertise centrum voor mycologie genereert en deelt het instituut wetenschappelijke kennis. Samen met andere kennisinstellingen, maatschappelijke partners en industrie beantwoorden Westerdijk wetenschappers maatschappelijk relevante vragen.

Grootste biobank van schimmels ter wereld
De collectie van Johanna Westerdijk is inmiddels uitgegroeid tot een wereldberoemde biobank van 100.000 levende schimmels, gisten en bacteria. Het instituut richt zich op de evolutiebiologie, taxonomie, biodiversiteit en toepassingen van schimmels en gisten. De onderzoekers gebruiken hiervoor een breed scala aan moleculair biologische, genetische, biochemische en microscopische methoden.

Lees meer over het onderzoek aan het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute.