Johanna Westerdijk en het Utrechts Universiteitsfonds

Het Utrechts Universiteitsfonds werd in 1886 opgericht door alumni van de Universiteit Utrecht, toen nog Rijksuniversiteit Utrecht. Het Universiteitsfonds werkt samen met studenten, alumni en medewerkers van de universiteit om projecten te realiseren die een bijdrage leveren aan het onderwijs, onderzoek of leefklimaat van de universiteit.

Het Utrechts Universiteitsfonds wil graag een bijdrage leveren aan de groei en bloei van de Universiteit Utrecht in de breedste zin van het woord. De muurschilderingen van prominente Utrechtse wetenschappers zijn een aansprekend voorbeeld hoe wetenschap wordt gedeeld en getoond aan de gehele bevolking van Utrecht.

Johanna Westerdijk is als eerste vrouwelijke hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht een prachtig rolvoorbeeld voor de wetenschap in Utrecht. Zij heeft zich enorm ingezet voor emancipatie van vrouwen binnen de academische wereld. De muurschildering van Johanna Westerdijk, als eerste Nederlandse vrouwelijke hoogleraar, kon om die reden – vijf jaar na het Johanna Westerdijkjaar aan de Universiteit Utrecht – niet uitblijven.

Het Utrechts Universiteitsfonds steunt om deze reden dit geweldige initiatief, dat tot blijvende zichtbaarheid zal leiden in de stad Utrecht op de locatie aan de Maliesingel.